top of page

Terms & Conditions

 I agree to receive e-mails from the artist Hadassa Goldvicht.
I agree that Hadassa Goldvicht processes my personal data following the privacy
policy according to the law regulations in marketing purposes.
I was informed that my personal data will be administered by Hadassa Goldvicht
located in 6 Rivka street, Jerusalem, Israel.
My consent is voluntary and I am aware that I can access, rectify, delete or limit
processing of the data.
I have the right to withdraw my consent at any time and I am aware that I have no
right to place a complaint related to the processing of my personal data prior to my
withdrawal.

 

__________

 

Zgadzam się na otrzymywanie maili od artystki Hadassy Goldvicht.
Zgadzam się na procesowanie moich danych osobowych przez Hadassę Goldvicht w
celach marketingowych zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych.
Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że administratorem moich
danych osobowych jest Hadassa Goldvicht zamieszkała przy 6 Rivka street,
Jeruzalem, Izrael.
Moja zgoda jest dobrowolna, zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że
posiadam dostęp do swoich danych, oraz, że mogę je zmienić, usunąć lub
ograniczyć zakres ich przetwarzania.
Mam prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie oraz zostałem/zostałam
poinformowany/poinformowana, że mogę składać skargi dotyczące przetwarzania
moich danych osobowych dopiero po jej wycofaniu.

bottom of page